(1) Achtergrond van Islam

(2) Islam's geloof over God

(3) Fundamentele doctrines van Islam

(4) De profeet Mohammed

(5) De geschiedenis van Islam

(6) Islam - de Koran - de geschriften

(7) Islam in vergelijking met het Christendom

(8) Islam - apologetische conclusies

   

5. Islam (7)

In vergelijking met het Christendom  

Het Christendom en Islam - de overeenkomsten en verschillen

Zowel het Christendom als Islam accepteren het bestaan van een persoonlijk Schepper God. Beiden accepteren ook veel van dezelfde verhalen en profeten die in de Bijbel worden genoemd; voorzichtigheid is echter geboden, omdat Islam beweert dat de Bijbel corrupt is en dat alleen hun enigszins andere weergave de juiste is. Een vereenvoudigde vergelijking tussen het Christendom en Islam is in tabel 32-3 weergegeven.

Vergelijking van het Christendom met Islam

 

 

(Protestant) Christendom

Islam

Algemene vergelijking

Betekenis van de naam:

Volgeling van Christus

Onderwerping aan Allahís wil

Naam van de gelovigen:

Christen

Moslim

Datum van oorsprong:

33 AD (Opstanding)

622 AD (Hegira)

Naam van de grondlegger:

Jezus of Nazareth (Christus)

Mohammed

Land van oorsprong:

Israel (Palestina)

Saoedi-ArabiŽ

Concept van God:

Drie-eenheid

Allah

Vergelijken van de Bijbel en de Koran

De heilige geschriften:

Bijbel

Koran

Originele talen:

Hebreeuws, Grieks, Aramees

Arabisch

Status van de geschriften:

Historisch betrouwbare en geÔnspireerde Woord van God

Allah ís woord zoals geopenbaard aan Mohammed

Aaanvullende geschriften:

Vroege kerk geschriften

Soenna, Hadith

De status en rol van Jezus

Status van Jezus

Zoon van God, onderdeel van de Drie-eenheid

Gerespecteerde profeet, minder dan Mohammed

Geboorte van Jezus

Maagdelijke geboorte

Maagdelijke geboorte

Dood en opstanding van Jezus

Door de Romeinen in 33 AD gekruisigd, opgestaan op de derde dag

Niet gekruisigd noch gedood.[1] Levend opgenomen in de hemel

Vergelijken van Jezus en Mohammed

Rol in het geloof:

Jezus is God en onderdeel van de Drie-eenheid

Mohammed was de laatste profeet van Allah

Leven op aarde:

Geen aardse bezittingen of macht. Als een crimineel geexecuteerd

Arabische stamleider. Rijke leider van een leger

Gerelateerd aan de Bijbel:

Vervulde alle Messiaanse profetieŽn uit het Oude Testament

Veranderde de Bijbel (om de corrupties ongedaan te maken)

Huwelijkse staat:

Nooit getrouwd

Dertien vrouwen

Communicatie met God:

Gebed

Openbaringen van Gabriel

Samenstelling van het Woord:

Anderen schreven over Jezus

Mohammed sprak de Koran

Onderwijs over oorlog:

ďHeb uw vijanden liefĒ

ďDood de ongelovigenĒ

Oordeel en verlossing

Status bij geboorte:

We zijn geboren met een zondevolle natuur

We zijn geboden on volledige onderwerping aan Allah

Leven na de dood:

Hemel of hel

Hemel of hel

Redding ofwel zondevergeving

Door het bloed van Christus

Geoordeeld door Allah op basis van de balans tussen goede en slechte daden

Opbiechten van zonden

Aan Christus/God

Aan Allah

Organization

Gemeenschap van gelovigen:

De Kerk

De Ummah

Dag van aanbidding:

Zondag

Vrijdag

Kerk en staat:

Gescheiden, meeste landen zijn democratieŽn

GeÔntegreerd, meeste landen zijn dictaturen

Wetgeving:

Voorrecht van de mensen

Voorrecht van Allah

Vrijheid van godsdienst

Geen beperkingen

Meestal geen vrije keuze

Belangrijke heilige dagen:

Kerstmis en Pasen

Ashura, Mawlid, maand van Ramadan

Basis van de jaartelling:

Gregorische zonnekalender, 1 AD geboorte van Christus

Islamitische maankalender, 1 AH is de Hegira (622 AD)

Verschillende stromingen:

Rooms Kathiek, Oosters Orthodox, Protestant

Soennisme, SjiÔsme, Soefisme, Wahabisme

Tabel 32- 3 : Vergelijken van Islam met het Christendom

Lees meer over: (8) Islam - apologetische conclusies

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home Apologetiek - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500
Homeschool Top 500 Christian International Top 500 Fundamental Christian Topsites Free Christian Top 100 Gospel Top Sites